Trygghet är att veta

Vi ser till att du vet vad som händer i och runt omkring din fastighet.

Genom en produktbas med larm, övervaknings-system, passersystem och nyckelhantering hjälper vi våra kunder att veta vad som sker både i och runt om fastigheten.

Genom vårt produktsortiment, vårt lokala fokus och vårt systerföretag LT Konsult Fastighetsservice blir vi ofta till en kontaktpunkt för vår kund.

Vi tryggar dem vi redan känner

Genom vårt lokala fokus och vårt systerföretag
LT Konsult Fastighetsservice känner vi väl till många fastigheter i Västerås.

Vi jobbar med bostadsrättsföreningar och samfälligheter på den lokala marknaden.  Vårt moderbolag har verkat på den lokala marknaden i mer än 40 år så vi kan våra fastigheter. Vi känner människor, och ofta är vi redan på plats på ett sätt eller annat så att logistik och tillgänglighet för nycklar och ritningar redan är löst.

Vi tryggar hemma

Vi är duktiga på att trygga privata hem. Vi är vana att arbeta i andra människors hem och vi förstår och är duktiga på att förklara vad en installation innebär för den privata kunden.

Ett larm är ett larm som larmar när något inträffar som man vill veta. Detta innebär inte alltid att någon med automatik åtgärdar det som har inträffat. D v s det kan stanna vid ett larm.

Vi hjälper våra kunder att förstå sammanhanget i helhet både vad avser funktion och pris.

Vi tryggar i större sammanhang

Vi samarbetar i större projektgrupper i stora anläggningar. I dessa projekt krävs förmågan att verka i större projektgrupper och med fler yrkeskompetenser. Det ställer högra krav på oss vad avser logistik, kvalitetssäkring och planering.

Vi är certifierade enligt SWE-Q vilket innebär ett standardiserat system för kvalitetsstyrning och ansluter i tillämpliga delar till ISO 9001. Utformningen bygger på egenkontroller vid projektarbeten.

Att kvalitetssäkra enligt SWE-Q innebär att vi systematiskt skapar ordning och reda i arbetet genom egenkontroller. Allt arbete dokumenteras och sparas systematiskt.