Kvalitet & Miljö

Vi är certifierade enligt SWE-Q vilket är ett standardiserat system för kvalitetssäkring av anläggarfirmor inom inbrottslarm. Systemet ansluter i tillämpliga delar till ISO 9001. Utformningen bygger på egenkontroller vid projekt.

Att kvalitetssäkra enligt SWE-Q innebär att vi systematiskt skapar ordning och reda i arbetet genom att kontrollera och därmed undviker att fel uppkommer.

 

Om vår miljö

Genom att aktivt integrera miljöfrågor i hela vår verksamhet bidrar vi till en bättre livsmiljö för de anställda, företagets kunder, samhället och naturen.

Genom en aktiv ledning motiveras företagets anställda att som en naturlig del i arbetet beakta miljöfrågor i sitt dagliga arbete.

Alla typer av verksamheter inom företaget belyses och strävar efter  att ständigt förbättra företagets verksamhet vad det gäller påverkan av miljön på lång och kort sikt liksom de anställdas trivsel och säkerhet i arbetet.

sbsc-logos