Nyckelhantering kan hanteras med olåsta eller låsta nyckelplatser. Keybank är ett system för olåsta nycklar och KeyWatcher för fastlåsta nycklar. Båda lösningarna ges med Touch-systemet  gränslösa möjligheter.

Touch-systemet för både KeyWatcher och KeyBank är en programvara som via e-post kan informera utvalda personer att specifik en nyckel tagits ut ur systemet

Viktig information knuten till en specifik nyckelknippa kan enkelt läggas in i systemet och presenteras i displayen vid uttag av nyckelknippan. Displayen är lättläst med större knappar för bekvämare navigation.

Automatisk synkronisering mellan skåp och programvara sker i realtid efter varje uppdatering. Alla transaktioner loggas och olika typer av rapporter kan skräddarsys och hämtas ur systemet.

  • Försedd med en 7” touch screen
  • Utbyggbar till 14 400 nycklar och 10 000 användare per system.
  • Gemensam databas för fler KeyBank Touch system på samma kund.
  • Användar-ID valfritt upp till sex tecken samt fyrsiffrig pinkod.