Paxton Kit

Dörrcentralen som ingår i startpaketet hanterar 1 dörr med upp till 2 läsare för in och utpassering. Passersystemet kan utökas med upp till 500 dörrmiljöer och ha 50 000 användare.

Dörrcentralen är försedd med både TCP/IP port och RS485 port för intern och extern kommunikation. Varje dörrcentral fungerar även autonomt d v s oberoende av övriga centraler för maximal redundans.

 Den beröringsfria läsaren som ingår i startpaketet har bakgrundsbelyst knappsats och kan monteras utomhus eller inomhus, då den har helt inkapslad elektronik.

Paxlock dörrbladsläsare

PaxLock är en batteridriven trådlös dörrbladsläsare som levereras färdig att monteras i innerdörrar med 105 eller 69 mm låshus. Dörrbladsläsaren används tillsammans med Net2Air Ethernet Accesspunkter (bryggor) och kommunicerar därigenom med serverdatorn.

PaxLock är enkel att använda och snabb att montera. Den passar i mängder av olika miljöer såsom kontor, skolor, hotell, butiker, banker etc. PaxLock programmeras från passersystemet Net2 och informationen sparas i respektive PaxLock. 

Paxlock passar på dörrar med tjocklek från 35 mm upp till 60 mm.

 Startpaket med allt du behöver för att kunna montera PaxLock på 1 dörr.

Systemlösningar Rcard M5

En marknadsledande lösning som kan kontrollera vilka personer som ges tillträde samtidigt som man slipper risken att nycklar kommer på drift. Istället för nycklar används en kod, en personlig nyckelbricka eller både och.

Produktprogrammet består av kodlås, elektromekaniska lås, kompakta kortläsare, porttelefoner, passagesystem, integrerat larmsystem, tvättbokning och informationstavlor, elektronisk styrning av fastighetsboxar och grafisk presentation.