Bokningssystem

Bokningssystem

Ett smart bokningssystem kan spara både tid och pengar. Det finns ett antal olika varianter som oftast integreras med ett passersystem. I exempelvis en bostadsrättsförening kan ett bokningssystem på ett bra och överskådligt sätt innefatta såväl tvättstuga som gym eller gästlägenhet och bokningarna sker via telefon eller dator. En bokningstavla som även fungerar som informationstavla i entrén är ett alternativ där du spar både tid och pengar. Olika slags information kan då läggas in, till exempel busstider, portregister, företag som utför tjänster i fastigheten samt annan information om fastigheten som de boende annars får i form av lappar eller brev. Även personliga meddelanden kan läggas in här.

 

Kontakta oss