Bokningssystem

Ett smart och bra bokningssystem kan spara både tid och pengar – det blir enklare för fastighetsförvaltaren att administrera och ger en tryggare och tydligare miljö för användarna. Med ett elektroniskt bokningssystem kan man kontrollera tillträde till olika lokaler, minska risken för dubbelbokningar och göra bokningen till en mer användarvänlig process.

Ett smart och digitalt system för bokning passar bland annat för bostadsrättsföreningar (BRF), kontor, vård, idrotts- och sporthallar eller andra företag med uthyrningstjänster.

Kontakta oss

Öppnar husdörr med elektronisk fjärrsändare

Bra bokningssystem som integreras med passersystem

Det finns ett antal olika varianter av bokningssystem som oftast integreras med ett passersystem. I exempelvis kan ett bokningssystem i en bostadsrättsförening på ett bra och överskådligt sätt innefatta tillträde till såväl tvättstuga som gym eller gästlägenhet. Bokningarna sker smidigt via telefon eller dator, vilket gör systemet både lättillgängligt och spårbart.

Kvinna som ringer på lägenhetsklockan vid entrén till en byggnad

Elektronisk informationstavla

En bokningstavla som även fungerar som informationstavla i entrén är ett alternativ där du spar både tid och pengar. Olika slags information kan då läggas in, till exempel busstider, portregister, företag som utför tjänster i fastigheten samt annan information om fastigheten som de boende annars får i form av lappar eller brev. Även personliga meddelanden kan läggas in här.