Kameraövervakning

Kameror har en självklar förebyggande effekt mot brott men har också många fler användningsområden. Genom vår kunskap och erfarenhet från kameraövervakningssystem hjälper vi dig att se mer i fler sammanhang.

Kontakta oss

Vi har ett brett sortiment och stor kunskap om kameraövervakning - Larm & Säkerhet

Larm med kamera för hem, industri och butik

Med kameraövervakning får du en effektiv och förebyggande lösning när det gäller inbrott och skadegörelse. Detta är vanligt i miljöbodar, men olika kameralösningar kan även användas som komplement och hjälpmedel inom ett flertal områden såsom:

  • Att hålla koll på en processkedja inom industrin.
  • Rita upp larmzoner på exempelvis ett lantbruk där områden utomhus behöver bevakas. Kameror med analys kan identifiera exempelvis djur, fordon och även personer genom ansiktsidentifiering.
  • Vid övervakning av stora områden kan motordrivna kameror göra egna ronderingar och larma om något är avvikande. Kameran kan även automatiskt följa efter och zooma in personen ifråga.

Kameraövervakning är ett utmärkt alternativ för:

  • Brottsförebyggande
  • Identifiering
  • Andra områden än brott
Två övervakningskameror riktade åt varsitt håll på vägg

Kameraövervakningslagen och GDPR – vad gäller?

I samband med att GDPR och den nya kamerabevakningslagen trädde i kraft år 2018 ändrades kraven på tillstånd och ansökningar för kamerabevakning. Tillsynsmyndigheten för kameraövervakning av platser dit allmänheten inte har tillträde är Integritetsskyddsmyndigheten, som tidigare hette Datainspektionen.

Som privat verksamhet, exempelvis en butik, bostadsrättsförening eller husägare, behöver man inte längre ansöka om tillstånd för att sätta upp en kamera. Däremot måste man se till att den personliga integriteten skyddas i enlighet med dataskyddsförordningen. I praktiken innebär det att du behöver göra en intresseavvägning för att säkerställa att intresset att övervaka en plats överväger intresset att skydda den personliga integriteten.

Vi har ett brett sortiment och stor kunskap inom kameraövervakning. Vi hjälper dig till de bästa lösningarna för att kunna se mer!