Säkerhetslösningar

Flerbostad

I ett flerbostadshus har man ofta behov av olika typer av säkerhetslösningar.

Industri

Industrier innebär ofta stora verksamheter med stor produktion och större krav på säkerheten.

Kommun

I kommuner behövs oftast specifika och kundanpassade säkerhetslösningar.

Kontor

I kontorsbyggnader kommer och går vanligen många människor varje dag och det är inte alltid lätt att hålla reda på vilka som är behöriga och vilka som inte är det.

Vården

Inom vården är kraven på säkerhets- och passersystem väldigt olika.

Handel

Inom handeln finns behov av ett flertal typer av säkerhetslösningar.