Säkerhetssystem för flerbostäder

Larm- och passersystem för flerbostad & bostadsrättsförening

I ett flerbostadshus har man ofta behov av olika typer av säkerhetslösningar. Det kan exempelvis vara i form av porttelefon eller ett passersystem med läsare för att hindra obehöriga att komma in i fastigheten. För att skapa ytterligare trygghet och en trevligare miljö för de boende är det vanligt att man har läsare på innerdörrar, ett elektroniskt bokningssystem till tvättstugorna samt fjärrkontroll till garageporten. För ett smidigt och effektivt utbyte av information som rör de boende i fastigheten är elektroniska informationstavlor ett utmärkt alternativ. Med dessa sparar man även in på kostnader för diverse trycksaker och utdelning av dessa. I miljöbodar och garage är det vanligt att man väljer att installera kameror för att på så sätt få en bra helhetslösning.

 

Kontakta oss