Larm- och säkerhetssystem för din BRF

I ett flerbostadshus som en BRF har man därför ofta behov av olika säkerhetslösningar – allt från trygga passersystem och inbrottslarm till smidig porttelefoni och bokningssystem för gemensamma lokaler. 

Larm och Säkerhet är din helhetsleverantör av säkerhetssystem i Västerås. Vi hjälper er se över befintliga system och kan sedan rekommendera produkter som passar ert behov.

Kontakta oss

Kvinna som ringer på lägenhetsklockan vid entrén till en byggnad

Passersystem och porttelefoni för bättre kontroll över inpassering

Moderna, elektroniska passersystem ökar tryggheten för de boende, samtidigt som det underlättar in- och utpassering. Istället för traditionella nycklar används så kallade taggar eller brickor, vilket är ett mer hållbart och säkert alternativ. Tappas en bricka bort kan man enkelt spärra dem och direkt återfå säkerheten i byggnaden. Effektiv drift och underhåll är en av de moderna passersystemens största fördelar, eftersom det är mycket billigare att justera jämfört med ett mekaniskt låssystem.
 

Öppnar husdörr med elektronisk fjärrsändare

Elektroniskt bokningssystem som förenklar vardagen i din BRF

För att skapa ytterligare trygghet och en trevligare miljö för de boende är det vanligt att man har läsare på innerdörrar, ett elektroniskt bokningssystem till tvättstugorna samt fjärrkontroll till garageporten.

För ett smidigt och effektivt utbyte av information som rör de boende i fastigheten är elektroniska informationstavlor ett utmärkt alternativ. Med dessa sparar man även in på kostnader för diverse trycksaker och utdelning av dessa.

Övervakingskamera på vit vägg riktad bortåt

Kameraövervakning för ett tryggare garage

Många bostadsrättsföreningar har långdragna problem med stöld och skadegörelse i förråd och garage. I gemensamma utrymmen som miljöbodar och garage är det därför ofta fördelaktigt att installera kameror för att få en bra helhetslösning på säkerheten. Kameraövervakning har ofta en avskräckande effekt på inbrottstjuvar, något som många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kan skriva under på.

Sedan den nya kameraövervakningslagen trädde i kraft år 2018 behövs inte tillstånd för kamerabevakning i flerbostadshus. Vi hjälper er välja en lösning för kameraövervakning av utvalda utrymmen i er bostadsrättsförening.