Moderna larmsystem och kameraövervakning för butik

Inom handeln finns behov av ett flertal typer av säkerhetslösningar. Det är en bransch utsatt för större risker i form av rån, stölder och hotfulla situationer. För att skapa en trygg miljö för de anställda samt säkerställa att risken för stöld blir så låg som möjligt finns en rad olika enkla och effektiva lösningar att välja bland. Allt från läsare vid personalingångar, larm i fastigheten, jalusier och kameraövervakning i butiker till mer avancerad utrustning för dig som har högre krav på säkerheten. 

Kontakta oss

Litet barn trycker på en knapp på porttelefonen som är monterad på grinden

Inbrottslarm med dimgenerator eller sluss

Hos juvelerarbutiker eller andra butiker där varorna är stöldbegärliga och har ett högt värde, kan dimgeneratorer vara ett effektivt och avskräckande alternativ vid till exempel smash and grab-rån. En dimgenerator är en funktion på ett inbrottslarm där rök kommer ut i lokalen kombinerat med ett starkt blixtljus och en effektiv siren.

Vi hjälper dig med kundspecifika lösningar och ser till att du får den säkerhetslösning som just du har behov av.

Vi har ett brett sortiment och stor kunskap om kameraövervakning - Larm & Säkerhet

Kameraövervakning i butik

Att sätta upp kameror i din butik har många fördelar för tryggheten. Kameran är avskräckande, och i de fall du trots allt blir utsatt för stöld eller andra brott kan det inspelade materialet användas för att bevisa brott och ställa den skyldige inför rätta.

Idag behöver du inget tillstånd för att installera kameraövervakning i din butik, så länge syftet är tydligt och lagligt. Ett sådant lagstadgat syfte är exempelvis att förhindra brottslig verksamhet. Man får dock inte använda kameraövervakning för att kontrollera personalens arbete. Sedan januari 2020 är det också krav på att informera om att kameraövervakning sker, exempelvis genom en tydlig skylt, och vem som står som ansvariga för kamerabevakningen.

Öppnar husdörr med elektronisk fjärrsändare

Passersystem för butiksanställda

Ett välfungerande passersystem skapar effektiv administrering och trygg arbetsmiljö för alla som arbetar i butiken. Med ett elektroniskt system får man kontrollen över vem, var och när tillgång till ett visst utrymme ges, något som både säkerställer att produkter och varor hålls säkra men också att arbetsplatsen skyddas från obehöriga inkräktare.