Säkerhetssystem för handel

Säkerhets- och larmsystem för handel & butik

Inom handeln finns behov av ett flertal typer av säkerhetslösningar. Det är en bransch utsatt för större risker i form av rån, stölder och hotfulla situationer. För att skapa en trygg miljö för de anställda samt säkerställa att risken för stöld blir så låg som möjligt finns en rad olika enkla och effektiva lösningar att välja bland. Allt från läsare vid exempelvis personalingångar, larm i fastigheten, jalusier och kameraövervakning i butiker till mer avancerad utrustning för dig som har högre krav på säkerheten. Hos juvelerarbutiker med flera, där varorna är stöldbegärliga och har ett högt värde kan dimgeneratorer, där rök kommer ut i lokalen kombinerat med ett starkt blixtljus och en effektiv siren, vara ett alternativ som är effektivt och avskräckande vid till exempel smash and grab-rån. En slussfunktion är även en effektiv och vanlig trygghetslösning där risken för rån är stor. Vi hjälper dig med kundspecifika lösningar och ser till att du får den säkerhetslösning som just du har behov av.

 

Kontakta oss