Säkerhetssystem för industri

Larm och säkerhetssystem för industri

Industrier innebär ofta stora verksamheter med stor produktion och större krav på säkerheten. Här är vanligt med ett passage- och larmsystem med läsare på alla skaldörrar såväl som dörrar inne i fastigheten. Här kan vi erbjuda central administration med möjlighet till logg som talar om vem som har varit var, samt vem som befinner sig i lokalerna. Med tanke på att det i industrier är många människor som vistas i olika lokaler, ofta dygnet runt, är ett utrymningslarm integrerat i passersystemet, rökdetektorer, kameror samt möjligheten att logga var folk befinner sig en viktig del i helheten. Utöver säkerheten kan man använda ett system med kamera som hjälpmedel att övervaka produktionen och maskinerna, exempelvis genom att filma produktionskedjor. Hos oss får du hjälp att finna rätt säkerhetslösning för just dina behov.

 

Kontakta oss