Säkerhetssystem inom industri

Inom industrisektorn ställs höga krav på säkerhet och förebyggande av externa hot. Industrier är ofta stora verksamheter där produktion sker dygnets alla timmar, vilket i sin tur innebär att många människor rör sig in och ut genom lokalerna. Dessutom har många industrier lagerlokaler med varor och material av högt värde som riskerar att utsättas av stöld. 

Larm och Säkerhet hjälper er gärna att välja ett passersystem, inbrottslarm och eventuell kamerabevakning som passar behoven i era industrilokaler.

Kontakta oss

Två övervakningskameror riktade åt varsitt håll på vägg

Inbrottslarm för industrilokaler

I industrier är det vanligt med ett larmsystem med läsare på alla skaldörrar såväl som dörrar inne i fastigheten. Här kan vi erbjuda central administration med möjlighet till logg som talar om vem som har varit var, samt vem som befinner sig i lokalerna.

Med tanke på att det i industrier är många människor som vistas i olika lokaler, ofta dygnet runt, är ett utrymningslarm integrerat i passersystemet. Det ger tillgång till funktioner som rökdetektorer och kameror.

Litet barn trycker på en knapp på porttelefonen som är monterad på grinden

Passersystem med sluss

En annan effektiv och vanlig trygghetslösning för industrin är en så kallad slussfunktion i passersystemet. Med en slussfunktion samverkar öppning och stängning av dörrar, vilket i praktiken innebär att endast en av dörrarna i utrymmet kan vara öppen på samma gång. Dessutom kan passage genom slussen kontrolleras till att endast tillåta vissa användare att gå igenom eller begränsa passage till en person åt gången.

Säkerhetssystemoperatören tittar på CCTV-bilder vid skrivbordet på kontoret

Kamerabevakning för bättre överblick över produktionen

Utöver säkerheten kan man använda ett system med kamera som hjälpmedel att övervaka produktionen och maskinerna, exempelvis genom att filma produktionskedjor. På så sätt kan du snabbt uppmärksammas på fel i produktionslinjen och agera därefter. Hos oss får du hjälp att finna rätt säkerhetslösning för just dina behov.