Säkerhetslösningar för kommun

Säkerhetssystemoperatören tittar på CCTV-bilder vid skrivbordet på kontoret

Säkerhetssystem för kommun

I kommuner behövs oftast specifika och kundanpassade säkerhetslösningar. Verksamheterna ligger på vitt skilda platser i kommunen och var och en har sina unika behov och önskemål. En smidig och bra lösning för fastigheter och verksamheter inom kommunen är ett system där allting administreras centralt från en och samma plats. Du har en enda programvara och säkerheten för respektive verksamhet anpassas efter dess behov. I detta kan inbrottslarm, kameraövervakning och brandlarm integreras. Ytterligare en fördel är att du slipper nyckelhantering och slipper borttappade nycklar och byten av lås vilket i längden innebär en besparing för kommunen.

 

Kontakta oss