Säkerhetslösningar för vården

Övervakingskamera på vit vägg riktad bortåt

Säkerhetssystem för vården

Inom vården är kraven på säkerhets- och passersystem väldigt olika. Vid ett stort sjukhus jobbar man dygnet runt och mycket folk kommer och går. Det förvaras mediciner och utrustning som inte får komma i fel händer. I en del verksamheter är risken för våld högre vilket kräver sitt av larmsystemet. Våra skalskydds- och inbrottslarm ger ett gott grundskydd. Till detta kan integreras kundspecifika lösningar i form av exempelvis nyckelhanteringssystem där man har full kontroll över vem som har tillträde till specifika dörrar, kameraövervakning, trådlösa eller fasta nödknappar samt brandvarnare. Allt hanteras via en central administrering vilket ger full kontroll över hela systemet. Passerkort bidrar till en smidig åtkomst och ökad säkerhet.

 

Kontakta oss