Samarbetspartners

Vi arbetar med våra samarbetspartners i så väl stora projekt som i det dagliga.

Vi samarbetar i större projektgrupper i stora anläggningar. I dessa projekt krävs förmågan att verka i större projektgrupper och fler yrkeskompetenser. Det ställer högra krav på oss vad avser logistik, kvalitetssäkring och planering.

MilsecLundkvist logga liten